Редакційна колегія

 

 

 

 

Головний редактор: Пілов Петро Іванович,
доктор технічних наук, професор

 

 

 

Заступники головного редактора:

 

 

 

Младецький Ігор Костянтинович,
доктор технічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Всеволод Петрович,
доктор технічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар: Машкова Тетяна Юріївна

 

 

 

 

Члени редколегії:

П.М. Баранов, д-р геол.-мін. наук, д-р геолог. наук, проф.;
В.С. Білецький, д-р техн. наук, проф.;
Б.О. Блюсс, д-р техн. наук, проф.;
В.І. Голінько, д-р техн. наук, проф.;
Л.Ж. Горобець, д-р техн. наук, с.т.н.;
Г.В. Губін, д-р техн. наук, проф.;
В.В. Дємєнтьєв, канд. техн. наук, с.т.н.;
П.О. Єгоров, канд. хім. наук, проф.;
К.С. Заболотний, д-р техн. наук, проф.;
А.О. Задоя, д-р екон. наук, проф.;
В.В. Ішков, канд. геол.-мінер. наук, доц.;
В.В. Кармазін, д-р техн. наук, проф.;
В.Є. Колесник, д-р техн. наук;
Є.В. Кочура, д-р техн. наук, проф.;
В.П. Купрін, д-р хім. наук, проф.;
А.С. Кірнарський, д-р техн. наук;
О.І. Назимко, д-р техн. наук, проф.;
В.П. Надутий, д-р техн. наук, проф.;
І.В. Новицький, д-р техн. наук, проф.;
Т.А. Олійник, д-р техн. наук, проф.;
О.Д. Полулях, д-р техн. наук, проф.;
В.І. Прокопенко, д-р техн. наук, проф.;
О.М. Сокіл, д-р техн. наук;
М.І. Сокур, д-р техн. наук, проф.;
В.В. Слєсарєв, д-р техн. наук, проф.;
В.В. Ткачов, д-р техн. наук, проф.;
Р.С. Улубабов


Збірник зареєстрований у Міністерстві інформації України.
Реєстраційний номер КВ № 7499 від 03.07.03
ISSN 0135-2326