Зміст №63(104) - 2016

Зміст

Загальні питання технологій збагачення

Шпильовий К.Л.Сучасний стан теорії і практики збагачення та переробки бідних ніобієвих руд

Булах О.В.Підвищення ефективності переробки окислених руд на підставі дослідження особливостей їх збагачення

Надутий В.П., Заболотний К.С., Ганкевич В.Ф.Розробка технологічної схеми комплексної переробки відвальних доменних шлаків з використанням збагачувального переділу

Гололобов О.Б.Двумерная фильтрация газа в протяженномслое зернистой среды

Baic I., Blaschke W. Deshaling technology – a perspective method of enrichment of coal in Poland

Скляр Л.В.Технология обогащения золошлаков Зеленодольской ТЭС с получением алюмосиликатных микросфер

Олійник Т.А.Особливості технологій переробки каолінової сировини України

Підготовчі процеси збагачення

Младецкий И.К., Куваев Я.Г. Идентификация изменения обогатительных признаков руд по результатам технологических опробований

Терновая Е.В. Анализ частот сигналов при транспортировании и измельчении сыпучих материалов в потоке

Полулях Д.А. Экспериментальные исследования виброуплотнения надситного продукта гидромеханического грохота

Гравітаційна сепарація

Пилов П.И. Скорость осаждения частиц минералов в воде с учетом их формы и смачиваемости их поверхности

Полулях Д.А., Полулях О.В., Тарновский А.В. Обогащение тонкодисперсных угольных шламов в ламинарном потоке пульпы

Флотація

Соколова В.П., Білецький В.С.Розробка феноменологічних моделей катіонної флотації магнетитових руд при використанні мінералізованих вод

Спеціальні та комбіновані методи

Стадник О.С., Гнєушев В.О.Дослідження впливу нерівномірності поля швидкості на ефективність пневматичної сепарації торфу в криволінійному зигзагоподібному потоці

Зневоднення та сушіння. Водно-шламове господарство

Шевченко А.И.Совершенствование технологии и технологическая схема обогащения угольных шламов

Автоматизація та управління процесами збагачення

Музыка Л.В.Разработка автоматизированной системы управления работой струйной измельчительной установки

Екологія

Ніколаєнко К.В., Червоний Є.О., Ніколаєнко П.К. Технологія сухого збагачення техногенної сировини у вигляді некондиційних гематитових руд, для отримання з них концентрату з вмістом заліза не менше 62,0%

Рефераты