Зміст №67(108) - 2017

Зміст

Загальні питання технологій збагачення

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СБОРНИКУ "ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" –50 ЛЕТ

Горобец Л.Ж., Машкова Т.Ю.Исследование глубины обогащения огнеупорного сырья Украины

Младецкий И.К., Куваев Я.Г.Преобразование функции распределения сростков в характеристику крупности

Кушнірук Н.В.Шліхи підвищення масової частки цінного компонента в товарному концентраті ПрАТ "ПівнГЗК"

Анциферов А.В., Савченко Ю.В. Перспективная технология переработки твёрдых сплавов

Анісімов М.Т.Особливості підготовки фахівців технологів по збагаченню корисних копалин

Підготовчі процеси збагачення

Младецкий И.К., Левченко К.А.Показатель раскрытия рудного минерала

Булах О.В.Визначення доцільності використання операції тонкого грохочення при збагаченні магнетитових кварцитів

Виноградов Б.В., Начовний І.І., Осташко І.О. Відцентровий млин для подрібнення твердих залишків піролізу зношених автомобільних шин

Сокур М.І., Білецький В.С., Божик Д.П. Наукові основи збільшення продуктивності млинів

Гравітаційна сепарація

Березняк А.А., Березняк Е.А. Экспериментальное определение силы сопротивления движению частицы в суспензии магнетита

Кривощеков В.И.Механизм гидроциклонирования с пристенной перечисткой суспензии

Магнітна і електрична сепарація

Ніколаєнко К.В., Дубровна Л.Ю.Розробка технології вилучення гематиту з відходів фабрик, які переробляють руди підземного видобутку магнітним методом

Флотація

Олейник Т.А., Скляр Л.В., Олейник М.О., Скляр А.Ю.Особенности флотации железных руд

Свєткіна О.Ю., Франчук В.П., Лисицька С.М.Вплив механохімічної активації на ефективність виділення мінералів в процесі селективної флотації

Олійник Т.А. Специфічна адсорбція з орбітальним контролем на апатиті органічних сполук

Спеціальні та комбіновані методи

Шпильовий Л.В., Білецький В.С., Шпильовий К.Л. Розвиток в Україні промислової технології розділення цирконію і гафнію

Скляр Л.В.Технология получения ванадияи алюминия из шлаков и шламов тепловых электростанций

Зневоднення та сушіння. Водно-шламове господарство

Пилов П.И., Чечель П.О., Федоров А.В., Гончаров С.А. Кинетика шламообразования при обогащении каменных углей на ЦОФ "Павлоградская"

Шевченко А.И.Определение условий повышения эффективности классификации и обезвоживания угольных шламов при новом способе виброударного грохочения

Кирнарский А.С.Необходимость и технологические условия сгущения хвостовой пульпы железорудных ГОКов

Автоматизація та управління процесами збагачення

Терновая Е.В., Прядко Н.С.Установление возможности оценки фракционного состава сыпучих материалов по частотным характеристикам акустических сигналов в потоке

Усереднення та транспортування

Кривощеков В.И., Новиков Л.А.Особенности изменения удельного аэродинамического сопротивления в газопроводах низкого давления

Екологія

Малеев Е.В.Применение современных технологий и материалов для восстановления нарушенных земель на открытых горных работах

 

Реферати